شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)

 

2

درباره ما

  • شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام) با شماره ثبت 447608 ، با سابقه موفق 20 ساله در تولید ذغال سنگ خام کک شو، به عنوان چهارمین تولید کننده بزرگ کشور در سال 1397 حدود 9 درصد تولید کشور را محقق نموده است.

  • این شرکت طی دوره فعالیت بیش از 3/6 میلیون تن ذغال سنگ تولید نموده و 33 هزارمتر انواع تونلهای افقی و شیب دار در معادن خود حفر نموده است. این شرکت با اشتغال مستقیم ثابت بیش از 600 نفر، از سال 1382 حضور مداوم و موفقی در تالار بورس اوراق بهادار تهران داشته است.

ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)، چهارمین تولید کننده بزرگ کشور

 

.

افزایش سرمایه

با عنایت به ثبت افزایش سرمایه شرکت  از مبلغ 185,000 میلیون ریال به مبلغ 785,000 میلیون ریال در تاریخ 1401/07/04، هیئت مدیره شرکت مورخ 1402/09/13 تصمیم گرفت به منظور بهره مندی از معافیت بند (ه) تبصره 2 احکام مالیاتی بودجه سال 1402 کل کشور و اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد، سرمایه شرکت را از مبلغ 785,000 میلیون  ریال به 1،950،000 میلیون ریال از محل سود انباشته افزایش دهد.بنابراین ضمن اخذ اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت و درج آن در کدال  و همچنین تائید سازمان بورس و اوراق بهادار،مقرر گردیده که در تاریخ 1402/12/09 مجمع عمومی فوق العاده برگزار گردد.لذا سهامداران محترم می توانند با توجه به شرایط ذکر شده در آگهی دعوت، نسبت به حضور در مجمع فوق العاده اقدام نمایند.  

شعار مجموعه

پیشرو در تکنولوژی تولید

معرفی محصول

 

معرفی محصول

 

خدمات

 

خدمات