انحصار خرید و فروش ذغالسنگ در کشور باید شکسته شود:

:محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت

شرکت ذغالسنگ کرمان با مشکلات عدیده ای روبه روست که فروش با قیمت مناسب ذغال مشکلات آن را رفع میکند.

وی اظهار داشت :

حدود ده درصد ارزش شرکت های کرمانی در بورس است که عدد بسیار بالایی است.

وی عنوان کرد:

.1600 واحدتولیدی فعال در استان داریم که همه مشکل تامین مالی دارند

وی افزود:

در حال حاظر حتی بورس ایده هم وجود دارد و ایده ها در بورس خرید و فروش می شود و کارها ساده است